tatry-polskie
tatry-polskie
tatry-polskie
tatry-polskie
tatry-polskie tatry-polskie
tatry-polskie

Cepruś zaprasza w Tatry oraz do galerii tatrzańskiej !

Tatry to niezwykle piękne góry o charakterze alpejskim, położone w Karpatach Zachodnich na granicy Polski i Słowacji. Z przyczyn geopolitycznych Tatry są podzielone na Tatry Polskie i Tatry Zachodnie. Tatry zajmują niewielki obszar ok. 786 km2. W Tatrach Polskich przypada ok. 175 km2. W łańcuchu karpackim ciągnącym się od Alp po Kaukaz Tatry są najwyższe, ale nie można ich zaliczyć do gór wysokich. Swoją wysokością sięgają tylko granic wiecznego śniegu, dlatego, nie ma w nich lodowców - symbol gór wysokich.. Najwyższy szczyt to Gerlach (2655 m n.p.m.), który w porównaniu z najwyższym szczytem Alp, Mont Blanc sięga połowy jego wysokości, czyli granicy wiecznego lodowca. W Tatrach lodowce nie występują, dlatego urozmaiconą rzeźbę gór wraz z występującą przyrodą możemy podziwiać w całej okazałości. Występująca w Tatrach duża różnorodność skał, z różną odpornością na zniszczenia spowodowała urozmaiconą reźbę gór różniącą się budową i wysokością. Tatry Polskie i i Tatry Słowackie zostały podzielone na trzy części.:

Tatry Zachodnie (ok. 379 km2 ) /Polsce przypada 94 km2

Tatry Wysokie ( ok. 341 km2 ) / Polsce przypada 81 km2

Tatry Bielskie (ok. 46 km2 ) / w całości należą do Słowacji

Tatry Wysokie stwarzają doskonałe warunki do wspinaczek letnich i zimowych. Liczne urwiste turnie i ściany skalne są dla apinistów rajem w zdobywaniu najwyższych szczytów w tym rejonie. Malownicze doliny z piętrzącymi się ponad nimi urwistymi ścianami zbudowane z odpornych na erozję skał granitowych cieszą oczy miłośników gór. To właśnie tutaj Gerlach (2655 m n.p.m.) króluje nad wszystkimi szczytami. W Tatrach Wysokich znajdują się najpiękniejsze stawy, które są pozostałością po dawnych lodowcach.

Tatry Zachodnie różnią się w wyglądzie i w budowie. Przeważają tutaj skały pochodzenia osadowego, a szczyty są kopulaste o łagodnych stokach miejscami urozmaicone stromymi skałami. Znajdują się tutaj malownicze doliny, strome turnie zdobywanie przez taterników araz liczne jasknie dostępne tylko dla grotołazów oraz nieliczne do zwiedzania dla przeciętnego turysty.

Tatry Bielskie zbudowane są ze skał wapiennych i są najniższe w tatrzańskim łańcuchu. Najwyższym szczytem jest Hawrań (2154 m n.p.m.) Widok ze szczytu należy to jednego z piękniejszych w Tatrach.

tatry-polskie
tatry-polskie
tatry-polskie
tatry-polskie tatry-polskie tatry-polskie tatry-polskie tatry-polskie tatry-polskie tatry-polskie